7.10.23 w/Denise Jannah @ Altes Pfandhaus, Köln 20h